<%=lang.GetElementData("AlbumsForThisUser") %>
<%=lang.GetElementData("CloseAlbumList") %>
motivmedia: NUF conference 12. june 2009